Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đăng vào 05/07/2017